Trị dứt bệnh viêm xoang bằng Đông y cần phục hồi chính khí

Tiếng Việt

Trị dứt bệnh viêm xoang bằng Đông y cần phục hồi chính khí

Viêm xoang là tình trạng viêm ở niêm mạc lót trong các hốc xoang. Các hốc xoang cạnh mũi có bề mặt được lót bằng một lớp niêm mạc để che phủ, nuôi dưỡng và bảo vệ xoang. Các xoang đều thông nối với nhau và dẫn lưu dịch ra mũi nên khi bị viêm ở một xoang nào đó kéo dài sẽ dễ làm các xoang khác bị viêm (viêm đa xoang) và viêm mũi.