Phòng khám 4

Phòng khám 4 - Phòng Khám Đông Y Thuận Hòa Đường

Địa chỉ: 196 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM (xem bản đồ)

Điên thoại:096.339.1144 097.4747.125
Danh sách bác sỹ:

  1. Lương Y :Quách Trí Tri
  2. Bác sĩ: Trần Thị Hợi

Hệ thống phòng khám của Thuận Hòa Đường

Phòng Phám 1

Phòng Khám 2

Phòng Khám 3

Phòng Khám 4