Phòng khám 1

Phòng khám 1

Địa chỉ: 303A Nguyễn Sơn ,Phường Phú Thọ Hòa ,Quận Tân Phú. (xem bản đồ)

Điên thoại:0967.176.223 - 0975.5090.88 
Danh sách bác sỹ:

  1. Lương Y :Quách Vinh Thanh
  2. Lương Y: Quách Trí Tri
  3. Bác sĩ: Quách Trí Quang

Hệ thống phòng khám của Thuận Hòa Đường

Phòng Phám 1

Phòng Khám 2

Phòng Khám 3

Phòng Khám 4